Gotowość szkolna jest terminem określającym przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. To pojęcie odnoszące się nie tylko do kwestii związanych ze społecznym i emocjonalnym dojrzewaniem malucha, ale również dotyczące umiejętności motorycznych, matematycznych czy językowych, stopnia samodzielności oraz zdolności poznawczych. Każdego roku placówka przedszkolna ma obowiązek wydania rodzicom informacji o gotowości szkolnej. W przygotowanym przez nas artykule zgłębimy tę kwestię, by skutecznie rozwiać pojawiające się u czytelników wątpliwości.

Kto przekazuje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

Przygotowanie oceny gotowości szkolnej 6-latków spoczywa na dyrektorze placówki przedszkolnej, który powinien dopilnować, by do końca kwietnia uzyskali odpowiednią dokumentację. Przeprowadzaną w październiku bądź listopadzie obserwację powinniśmy powtórzyć, gdy podopieczni zaaklimatyzują się w przedszkolu, a na jej podstawie nauczyciele opracowują oraz wdrażają indywidualny plan wsparcia rozwojowego i korekcyjnego dla każdego wychowanka, który tego potrzebuje. Kolejną obserwację przeprowadza się wraz z początkiem kwietnia, dzięki czemu rodzice zostaną powiadomieni do końca miesiąca, czy ich maluch jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Gotowość szkolna – do kiedy?

Informację o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole wydajemy na podstawie wniosku rodziców. W sytuacji, w której nie złożyli odpowiednich dokumentów do 30 września, dyrektor nie ma obowiązku przygotowania oraz wydania oceny w terminie do 30 kwietnia. Niejednokrotnie rodzice decydują się na zapisanie pociechy do szkoły w wieku 6 lat, mimo braku informacji o jego gotowości. Nie jest to jednak żadną przeszkodą, jeśli rodzice spełniają warunki określane przez art. 36 ust. 1-3 z 14 grudnia 2016 roku Prawa oświatowego.

Czy frekwencja dziecka w przedszkolu może wpłynąć na przekazanie oceny gotowości szkolnej?

Frekwencja podopiecznego placówki przedszkolnej przed rozpoczęciem nauki w szkole w pewnym stopniu może wpłynąć na informację o gotowości szkolnej. Dyrektor przedszkola nie może odmówić wydania oceny w przypadku niskiej frekwencji dziecka. Obowiązkiem przedszkola jest przeprowadzenie analizy gotowości wychowanka do podjęcia nauki w placówce szkolnej, bez względu na jego frekwencję. Należy jednak mieć na uwadze, że zbyt niska frekwencja może mieć wpływ na jakość wydanej oceny, co jest wynikiem tego, że nauczyciele nie będą mieli pełnego obrazu zachowań oraz umiejętności podopiecznego. W związku z tym niezwykle istotne jest systematyczne uczęszczanie dziecka do przedszkola, by możliwe było przeprowadzenie rzetelnej i starannej oceny jego zdolności.

Rozliczanie pobytu przez specjalne oprogramowanie

Program do rozliczania to niezwykle skuteczne rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli w prosty i sprawny sposób kontrolować obecność podopiecznych w poszczególne dni nauki przedszkolnej. Dzięki niemu możemy zyskać łatwy dostęp do najważniejszych zadań, a jego elastyczność sprawia, że płacimy za te funkcje, których potrzebujemy. Oprogramowanie umożliwi nam efektywne rozliczanie pobytu dzieci w placówce przedszkolnej, co może mieć wpływ na możliwość indywidualnej oceny gotowości szkolnej wychowanków.

Z kim warto podjąć współpracę, decydując się na program dla przedszkoli?

Stoperek jest doskonałą opcją dla wszystkich dyrektorów przedszkoli lub żłobków, stawiających na profesjonalizm, bezpieczeństwo, elastyczność oraz precyzję. To doskonały program umożliwiający rozliczanie czasu pobytu dzieci w placówce, rozliczanie posiłków, ewidencję czasu pracy kadry oraz wiele innych, kluczowych dla sprawnego funkcjonowania placówki zadań.

Nasza firma powstała z myślą zarówno o publicznych, jak i prywatnych przedszkolach oraz żłobkach, by w dużym stopniu ułatwić w nich zarządzanie. Jesteśmy otwarci na pomoc naszym klientom, a także zapewniamy bezpłatne wsparcie podczas trwania umowy. Oferujemy nie tylko instalację, ale również wdrożenie systemu, dzięki czemu program Stoperek jest natychmiastowo gotowy do pracy.

Ocena dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Informacja o gotowości szkolnej powinna brać pod uwagę te same wymagania w odniesieniu do wszystkich wychowanków placówki przedszkolnej. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością niezwykle istotne jest dostosowanie kryterium oceny osiągnięć podopiecznego do jego możliwości psychofizycznych.

W ocenie musimy uwzględnić szansę dziecka na poradzenie sobie z nowymi wyzwaniami, z którymi będzie miało do czynienia w szkole. W przypadku podopiecznych z niepełnosprawnością powinniśmy określić, czy w możliwym dla niego zakresie, przy odpowiednim dostosowaniu warunków edukacji do indywidualnych potrzeb, będzie możliwa realizacja powierzanych mu zadań edukacyjnych. Sytuacja dotyczy nie tylko pisania, liczenia czy czytania, ale również radzenia sobie z emocjami w dotąd nieznanym środowisku.